Λατινικοί Χοροί

   O χορός αποτελεί μέσο έκφρασης, ψυχαγωγίας, εκτόνωσης και άσκησης. Το σώμα εξασκείται και εκπαιδεύεται στο να ακολουθεί το ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα μέσω των κινήσεων εκφράζονται σκέψεις και συναισθήματα.

latin

   Το μάθημα δομείται βάση χορογραφικών σετ τα οποία εμπλουτίζονται με φιγούρες, ώστε να αφομοιώνεται καλύτερα το βηματολόγιο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τεχνική, το στυλ και την προσωπική έκφραση. Εξάλλου όσοι συμμετέχουν στο μάθημα, ντάμες και καβαλιέροι έχουν έναν "κοινό παρανομαστή", την αγάπη τους για το χορό!!!!

   Στο τμήμα των λατινικών χορών διδάσκονται όλοι οι λατινικοί χοροί Rumba, Mambo, Cha-Cha, Samba, απλοί ευρωπαϊκοί Waltz, Tango Fox Trot. Παράλληλα το "ρεπερτόριο" εμπλουτίζεται και με σύγχρονους χορούς, όπως Rock 'n' Roll, Swing, Jive, Disco, Hustle αλλά και Salsa NY, φιγούρες Cubana, αργεντίνικο Tangο και Milonga.